0

Hjärtats förråd

" Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont."  Matt 12:34-35
 
Att tala rätt är en "hjärtefråga", eftersom munnen talar det som finns i hjärtat. Därför behöver vi vakta våra hjärtan, och vårt inre liv, och noggrant välja vad vi  "lagrar" i vårt hjärtas förråd. Och vi behöver naturligtvis den helige Andes hjälp för att våra hjärtan ska bli formade efter Guds natur.   
" Framförallt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet."  Ords 4:23
 
Bön:
Herre, gör mitt hjärta rent. Låt mitt hjärta vara fyllt av ditt goda. Helige Ande - forma mig till Kristuslikhet, så jag också får tala det som blir andra till hjälp och uppbyggelse.

Kommentera här: